ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า - กระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณบริการ

แคตตาล็อกออนไลน์

 • กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรงสำหรับพื้นที่โล่ง

  กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรงสำหรับพื้นที่โล่ง บริการให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรง หรือ กระเช้าไฟฟ้าแบบกอนโดล่า ใช้สำหรับ สภาพหน้างานที่เป็นพื้นที่โล่งๆ ไม่มีวัตถุสิ่งอื่น กีดขวาง มีความยาวหลายขนาด ตั้งแต่ 1 เมตร - 8 เมตร และราคาเช่า และการให้บริการก็แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดที่ลูกค้าต้องการใช้งาน ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวยูเข้าถึงพื้นที่ 3 ด้าน

  กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวยูเข้าถึงพื้นที่ 3 ด้าน ใช้สำหรับพื้นที่ตำแหน่งเนื้องานต้องการทำทั้ง 3 ด้านพร้อมกัน เช่น งานตกแต่งมุมเสา 3 ด้านพร้อมกัน , งานติดตั้งท่อดูดควันระบายอากาศ ตามอาคารของโรงแรม,ร้านอาหารขนาดใหญ่ คือ งานประเภทแบบนี้ ลูกค้าต้องการให้เสร็จ 3 ด้านไปพร้อมกันเลย กระเช้าฯแบบนี้ สามารถตอบโจทย์ให้ลูกค้าได้  ทั้งนี้ทางบริษัทกระเช้าไฟฟ้าพงษ์สุวรรณฯ ก็ต้องไปสำรวจพื้นที่หน้างานก่อนเสมอ ก่อนนำเสนอลูกค้าต่อไป

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • กระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลงสำหรับงานพื้นที่สูง

  กระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลงสำหรับงานพื้นที่สูง บริการให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าดัดแปลงพิเศษตามลักษณะการใช้งาน กระเช้าไฟฟ้าดัดแปลงพิเศษสำหรับงานเฉพาะทาง ให้เช่าทุกรูปแบบ พร้อมบาริการอย่างครบวงจร ประโยชน์ของกระเช้าไฟฟ้าตัวตรงดัดแปลง 1. ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ในที่สูงให้แก่เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงาน 2. ใช้ในการซ่อมแซมระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง และระบบแรงต่ำภายในอาคาร 3. ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ หรือสิ่งของที่อยู่สูงได้ 4. สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในที่สูงได้ 5. ใช้แก้ไขปัญหาในการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้า หรือติดตั้งไฟระดับต่างๆ 6. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับหน่อยงานบรรเทาสาธารณภัย 7. เพื่อใช้เป็นรถสำหรับให้บริการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่าง และหม้อแปลงไฟฟ้าภายในหน่วยงาน 8. ใช้ในการช่วยเหลือ บรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชนได้ เช่น มีอุบัติเหตุไฟฟ้าลัดวงจร เคลื่อนย้ายวัสดุที่มีน้ำหนักมาก หรือมีจำนวนมาก มีกิ่งไม้บังวิสัยทัศน์ในการสัญจร เป็นต้น 9. ช่วยในการป้องกันระงับอัคคีภัยได้ 10. ช่วยเหลืองานชุมชนได้ 11. ใช้ในการประดับตกแต่งถนน และอาคารได้ จะเห็นได้ว่า กระเช้าไฟฟ้ามีประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กร รวมไปจนถึงงานบริการประชาชน และป้องกัน แก้ไขอุบัติภัย ความไม่เรียบร้อยต่างๆ ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ก็ควรเลือกประเภท และองค์ประกอบต่างๆ ให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน จึงจะใช้รถกระเช้าได้เต็มประสิทธิภาพและมีความคุ้มค่า ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ขาสูงสำหรับผนังกำแพงดาดฟ้าอาคารสูง

  ขาสูงสำหรับผนังกำแพงดาดฟ้าอาคารสูง จำหน่ายขาสูงสำหรับผนังกำแพงดาดฟ้าสูง ให้เช่าขาสูงสำหรับผนังกำแพงดาดฟ้าสูง พร้อมบาริการอย่างครบวงจร ตั้งแต่ให้คำปรึกษา จัดหากระเช้าให้ตรงกับลักษณะงาน ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและรื้อถอนกระเช้าไฟฟ้าเมื่อเสร็จงาน ทุกขั้นตอนเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้งานต่างๆ ของลูกค้าสำเร็จได้อย่างราบรื่น ผู้เช่าใช้บริการได้รับประโยชน์เต็มที่และได้รับความพึงพอใจสูงสุด

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ขาสูงสำหรับยกกระเช้าไฟฟ้าข้ามผนังดาดฟ้า

  ขาสูงสำหรับยกกระเช้าไฟฟ้าข้ามผนังดาดฟ้า บริการกระเช้าไฟฟ้า ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้า ให้เช่าทาวเวอร์เครน (Tower Crane) ทุกชนิด ให้เช่าลิฟท์ก่อสร้างทั่วประเทศ ให้เช่ารอกไฟฟ้า ให้เช่าขาสูงสำหรับผนังกำแพงดาดฟ้าอาคารสูง

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • กระเช้าสำหรับงานซ่อมแซมผนังอาคาร โรงแรม อพาร์ทเมนต์

  กระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานซ่อมแซมผนังอาคาร โรงแรม อพาร์ทเมนต์ บริการกระเช้าสำหรับงานซ่อมแซมผนังอาคาร กระเช้าไฟฟ้าให้เช่า สำหรับงานทำความสะอาดกระจกอาคารสูง งานซ่อมแซม ซีลรอยรั่วขอบกระจก งานซ่อมเปลี่ยนบานกระจกอาคารสูง

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • กระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานติดป้ายสติกเกอร์ภายนอกอาคารสูง

  กระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานติดป้ายสติกเกอร์ภายนอกอาคารสูง ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าสำหรับงานติดป้ายสติกเกอร์ภายนอกอาคารสูง บริการกระเช้าไฟฟ้าให้เช่า สำหรับงานติดตั้งสติ๊กเกอร์โฆษณาภายนอกอาคารสูง งานติดป้ายสติ๊กเกอร์โฆษณา งานติดตั้งป้ายอักษร ติดตั้งเครื่องหมายโลโก้ รองรับการใช้งานของบริษัททำป้าย-ทำโฆษณา ป้ายไฟ LED เน้นความสะดวกและความปลอดภัยเป็นหลัก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 0-2346-1203-4, 08-9893-4198 นอกจากนี้ยังมีกระเช้าไฟฟ้าให้เช่าสำหรับงานทาสีอาคารสูงงานติดตั้งกระจกอาคารสูง งานติดตั้งผนังคอมโพสิตงานติดตั้งแผงระแนงบังตา-แผงบานเกล็ด ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้ากรุงเทพ ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าสมุทรปราการ ให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าพัทยา ชลบุรี

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรงสำหรับพื้นที่โล่ง

  กระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรงสำหรับพื้นที่โล่ง บริการให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าแบบตัวตรง หรือ กระเช้าไฟฟ้าแบบกอนโดล่า ใช้สำหรับ สภาพหน้างานที่เป็นพื้นที่โล่งๆ ไม่มีวัตถุสิ่งอื่น กีดขวาง มีความยาวหลายขนาด ตั้งแต่ 1 เมตร - 8 เมตร และราคาเช่า และการให้บริการก็แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดที่ลูกค้าต้องการใช้งาน ยึดมั่นในความปลอดภัยและความคุ้มค่า ในการใช้งานเป็นอย่างแรกในการให้บริการลูกค้า เราจัดหากระเช้าให้ตรงกับลักษณะงาน ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและรื้อถอนกระเช้าไฟฟ้าเมื่อเสร็จงาน ทุกขั้นตอนเราเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักสำคัญ เพื่อให้งานต่างๆ ของลูกค้าสำเร็จได้อย่างราบรื่น

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • งานติดแผ่นอลูคาร์บอนนอกผนังอาคารสูง

  งานติดแผ่นอลูคาร์บอนนอกผนังอาคารสูง บริการติดแผ่นอลูคาร์บอนนอกผนังอาคารสูง ติดตั้งแผ่นอลูคาร์บอน ติดตั้งคอนโพสิต ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ติดตั้งป้ายชื่อป้ายโลโก้ ติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร ติดสติ๊กเกอร์กระจกอาคารสูง รวมถึงงานซ่อมบำรุงด้านนอกอาคารและงานล้างเช็ดทำความสะอาดกระจกนอกอาคาร งานซ่อมแซมผนังอาคารโรงแรม อพาร์ทเม้นท์

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด
 • ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าปรับเทคนิคตามสภาพการใช้งาน

  ติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าปรับเทคนิคตามสภาพการใช้งาน บริการให้เช่ากระเช้าไฟฟ้าปรับเทคนิคตามสภาพการใช้งาน เราเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการเรื่องคน อุปกรณ์ การขนส่ง การประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง การติดตั้งการรื้อถอนที่ให้ความสำคัญในด้านความปลอดภัย และบริหารเวลาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ มีผลงานโดดเด่นในการให้บริการกระเช้าไฟฟ้า ที่รองรับงานติดตั้งวัสดุตกแต่งภายนอกอาคารสูง เช่นติดตั้งแผ่นอลูคาร์บอน ติดตั้งคอนโพสิต ติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ติดตั้งป้ายชื่อป้ายโลโก้ ติดตั้งระบบไฟฟ้านอกอาคาร ติดสติ๊กเกอร์กระจกอาคารสูง รวมถึงงานซ่อมบำรุงด้านนอกอาคารและงานล้างเช็ดทำความสะอาดกระจกนอกอาคาร งานซ่อมแซมผนังอาคารโรงแรม อพาร์ทเม้นท์

  หมวดหมู่ : ให้เช่าอุปกรณ์และเครื่องใช้สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง

  ดูรายละเอียด

ตราสินค้า